معجزات جدید قرآن 1

ساخت وبلاگ

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

معجزات جدید قرآن اشاره به رجعت دارند

 رجعت یعنی ( بازگشت )

 شیعیان اعتقاد به رجعت دارند ولی به چگونگی و زمان اتفاق آن علم ندارند که قرآن به صورت مجموعه ای از معجزات جدید ، به معجزه رجعت اشاره میکند

و توضیح علم رجعت تا کنون مربوط به جهالت دوم در عصر ما بود و باید با آیات و احادیث بازگشت به دنیا پس از مرگ برای رجعت توضیح داده شود

 یعنی جاهلانه است گمان کنیم رجعت کنندگان از درون قبر خارج شوند،البته اهل عقل میدانند تا قبل از قیامت که زمان امتحان شدن اشرف مخلوقات است کسانی بعد از چندین سال از درون قبر بیرون نمی آیند  تا عالم غیب و دنیای پنهان روح پدیدار شود

لطفا با استفاده از حقهایی که در تاریخ و طبیعت مشخص شده و عقل و آیات و احادیث به معنی رجعت توجه بفرمایید

اشاره رسولان همیشه به وجود زنده شدن و بازگشت پس از مرگ بود و از این بازگشت به زندگی پس از مرگ به عنوان معجزه استفاده میکردند تا مردم را از شرک به ایمان به قدرت خداوند راهنمایی کنند

حقیقت رجعت چیست ؟

 

 اشاره های قرآن به بازگشتهایی در آسمانها و دریاها و زمین و آفرینش با علقه است که معجزات جدید قرآن را که به تازگی کشف شده را تشکیل میدهد

معجزات جدید قرآن و نجوم شناسی

 به بازگشت مدارهایی از زمین و ماه و خورشید و ستارگان اشاره دارد که به دور خود بازگشت میکنند که به تازگی علم نجوم آن را کشف کرده است و آسمان بازگردنده که در زمان نزول قرآن مردم از آن آگاهی نداشتند حتی نمیدانستند زمین در حال حرکت است

در مورد بازگشتها در دریاها:

 که اشاره به بازگشت بخار آب به دریا و یا جزر و مد یا موج یا بازگشت پرندگان و ماهیها و غیره به بازگشت به محل تولید مثل خود و بسیاری بیشتر که در ادامه اشاره میکنیم مثل اشاره به شعله ور بودن کف اقیانوسها با مواد مذاب که در گذشته این حرکت و تکرار قابل فهم نبود ولی قرآن به دریای سراسر آتش اشاره کرده بودندکه تکرار آن ادامه دارد و بازگشت میکند

در مورد بازگشتها در زمین:

  مثل زنده شدن آن پس از مرگ با بازگشت بهار و تکرار زنده شدن گیاهان و بازگشت روز ، هفته ، ماه ، فصل ، سال در واقع همه چیز در طبیعت بازگشت دارد

  حرکت کوههای یخی و یا حرکت کوهها در سطح زمین و تکرار آن به دلیل حرکت پوسته زمین که در زمان نزول قرآن قابل فهم نبود و از معجزات جدید قرآن است

در مورد بازگشتها در تولد جنین ، که سوره علق اولین سوره نازل شده است و در کل سوره ها در مورد زنده شدن با آب نطفه و چگونگی آن در رحم اشاره شده است که معجزات جدید قرآن را تشکیل میدهد

در مورد بازگشتها در آسمان و معجزات جدید قرآن

در سوره الطارق آیه 11 اشاره شده است که: (السماء ذات الرجع) (قسم به آسمان بازگردنده) (الرجعت) یعنی  آسمان بازگشت دهنده

 در گذشته تصور کردند که منظور از آسمان بازگردنده فقط آسمانی است که بخار آب را بازگشت میدهد و باران را بوجود می آورد وبا پیشرفت علم متوجه شده ایم که نه تنها باران بازگشت میکند بلکه انواع سیگنالهای ماهواره ای و رادیویی و غیره به سمت آسمان فرستاده میشود و بازگشت میکند به طرف زمین که گیرنده های ما آنها را دریافت میکنند ،بازگشت روح انسان به آسمانها و نازل شدنش به جسم جنین

 و بازگشت انرژیهای مخرب خورشید که به سمت زمین می آید که یک لایه از هفت لایه ی اتمسفرآسمان باعث بازگشت آن میشود

در آسمان همه چیز بازگشت دارد ماه در مدار خود به سمت زمین بازگشت مکیند. خورشید،ستارگان،سیارات و حتی زمین که در آسمان است به مدار خود بازگشت میکند و بازگشت شب و روز و فصل را بوجود می آورد و در طبیعت دنیا همه چیز بازگشت میکند و در  آسمانها به این بازگشتها اشاره شده است که معجزه ی جدید قرآن در عصرمااست که در زمان نزول قرآن قابل فهم نبود و در زمان ما با پیشرفت علم این معجزات قابل فهم شده است.

سوره الانبیاء آیه ی 43: اوست آنکسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورد  و هرکدام از این دو در مدار خود شناورند(اشاره به بازگشت در مدار در زمانی که مردم حتی نمیدانستند زمین گرد است و به دور خود بازگشت میکند ، این معجزه قرآن است که در زمان نزول قابل فهم نبود )

سوره حدید آیه (25): ما رسولان خدا را با دلایل روشن فرستادیم و به آنها کتاب و سند نازل کردیم تا مردم برای حق قیام کنند و آهن را نازل کردیم( سوره ی حدید پنجاه و هفتمین سوره ی قرآن است و وزن اتمی آهن به تازگی کشف شده است که 57 است و عدد ابجد آیه 26 است و عدد اتمی آهن 26 کشف شده است )و اشاره شده است که آهن نازل میشود یعنی در زمین تولید نمیشود و کشف شده زمانیکه ستارگان به حرارت بیش از حد برسند منفجر میشوند و شهاب سنگها به زمین پرتاب شده  و آهن از آسمان به زمین نازل میشود

سوره سبا آیه (10): وما به داوود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم و ای کوهها و ای پرندگان با او هم آوا شوید و آهن را برای او نرم کردیم(دکلهای مخابراتی و اینترنتی در آینده ای نزدیک از نوعی پرنده مثل کبوتر برای حمل فرستنده ی اینترنت استفاده میکنندهمانطور که امروز با دکلهای آهنی این کار را میکنند و در زبور حضرت داوود (ع) اشاره به منجی عالم در آخر زمان و اشاره های مکرر به دوازده و اینکه انسانهای نیک وارث زمین میشوند که منظور از رجعت هم همین است و اشاره به زنده شدن پس از مرگ در دنیا ولی علم آن قابل فهم نبود و بعد ایشان حضرت عیسی (ع) به امر خداوند مردگان را در دنیا زنده میکردند که باعث بوجود آمدن اعتقاد به تناسخ شد

درسوره انعام آیه (76) : درداستان حضرت ابراهیم (ع) ایشان به ستار ای نگاه کردند و به ماه و خورشید هم نگاه کردند و فرمودند چیزی که ازبین میرود خدای من نیست و چون شب به پرده افکند ، ستاره ای دید گفت: این خدای من است آنگاه ستاره از بین رفت ، گفت چیزی را که از بین میرود دوست ندارم(76)، بسیار جالب ، به این آیه توجه کنید شماره آیه 76 است و دقیقا به میزان سالهایی است که ستاره درخشان هالی در آسمان ظاهر میشود و متن آیه اشاره دارد به این ستاره ،که در هر 76 سال بازگشت میکند و ستاره دنباله دار هالی پرنور شده و مدت کمی باقی میماند.

سوره یاسین آیه (40): نه خورشید به ماه رسد و نه شب به روز پیشی جوید که هرکدام در مدار بازگشت خود شناورند، این آیات زمانی نازل شده است که مردم حتی نمیدانستند زمین گرد است و بدون ستون به دور خود بازگشت میکند

در تمامی کهکشانها همه ستاره ها به دور سیاهچاله مرکزی در مدارهایی در چرخش و بازگشت هستند.

سیاهچاله ها ستاره ها را با سرعت بالا به درون خود میکشند و پرتاب میکنند و در این بازگشتها ستاره مرده و زنده میشود.

 تعداد ماههای سال 12 ماه است و تکرار کلمه ماه در قرآن 12 مرتبه است

 سوره 2 آیه (185) دو بار، آیه (194) دو بار، آیه( 217) یک بار در سوره 5 آیه(2) یک بار،آیه(97) یک بار، در سوره 9 آیه( 36) یک بار ، سوره 34 آیه( 12) دو بار اشاره به دوازده دارد، سوره 46 آیه( 15) یک بار سوره 17 آیه( 3) یک بار که در این آیات معجزات ریاضی  علمی قرآن وجود دارد.

در سوره یونس آیه (5): اوست که خورشید را نور اصلی و ماه را بارتابی قرار داد یعنی قرآن در چند قرن پیش میدانستند که خورشید از خود نور میدهد ولی ماه بازتاب نور خورشید است ولی مردم طبق معمول علم را درک نکردند و مسخره کردند و مردم تا همین چند قرن اخیر فکر میکردند زمین ثابت است و ماه و خورشید و ستارگان به دور آن میچرخند و زمین سطحی صاف  دارد .

سوره انبیاء آیه (32): آسمان را سقفی محافظ قرار دادیم ولی آنها از آیات قرآن رو گردانند دور زمین پوشش هوای ضخیم قرار گرفته که عمق آن به 350 کیلومتر میرسد و فشرده از گازهای مختلف و فشار آب است و همچون سپری آسیب ناپذیر زمین را در برگرفته است و از ورود سنگهای آسمانی که به حد زیادی هم هستند و به سمت زمین می آیند و ازهمه طرف تهدیدی هولناک برای مردم هستند محافظت میکند و سنگها را بازگشت میدهند یا مسیر را تغییر میدهند (آسمان بازگردنده )

سوره نجم آیه (1): قسم به ستاره وقتیکه از بالا به گودال فرو می افتد یا فرو میریزد، با پیشرفت علم آیه معنی پیدا میکند اختر فیزیک نظری جدید : سیاهچاله ها مرحله پایانی زندگی ستارها هستند و وقتی ستاره ای انرژی هسته ی خود را از دست میدهد تعادل ستاره به هم میخورد و به سمت سیاهچاله بازگشت میکند.

اشاره به خورشید در قرارگاه خود در حرکت است یعنی اشاره شده که هم حرکت به دور مدار وجود دارد و هم حرکت به دور خود و مردم آیات را درک و فهم نمیکردند و به معنی بی توجه شدند و بیشتر خواندن قرآن به شکل مسابقه در قرائت بوجود آمد  وتوجه به معنی و عملکرد در قرآن کم کم بسیار کم و کمتر شد

سوره الذاریات آیه (47): و ما آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و آنرا همچنان گسترش میدهیم (قرآن در 1400 سال پیش به گسترش کائنات اشاره کرده و اشاره کرد که گسترش آسمانها همچنان ادامه خواهد داشت )  در تحقیق گروه بین المللی از دانشمندان به این نتیجه رسیدند که گسترش انرژی تاریک در واقع گسترش کائنات هرگز متوقف نخواهد شد و کهکشانها در حال دور شدن از هم هستند همانند ستارگان و قاره های زمین و این گسترش 24 درصدی انرژی تاریک را ماده تاریک تشکیل میدهد که به نوبه خود اسرار آمیز است.

سوره طلاق آیه (12): خداست که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز چیزی مانند آنها ( اشاره به لایه لایه های مختلف آسمانها که به تازگی کشف شده است

سوره بقره آیه (29):خداست آنکه در زمین همه چیز را برای شما خلق کرد و به آفرینش آسمانها پرداخت و آنها را در هفت لایه ترتیب داد او به همه چیز قادر است، وقتی در مورد آسمان تحقیق کنید متوجه هفت لایه ی بازگرداننده ی اتمسفر تشکیل شده ی اولیه میشویم که این حقیقت ، امروز قابل کشف است و در گذشته قابل فهم نبود و در مورد زمین هم متوجه هفت لایه هسته شده اند و زمین شناسان با دستگاههای پیشرفته قادر به فهم و توضیح آن هستند که اشاره به وجود هفت لایه وجود معجزه ی قرآن است.

ما هر چیزی را جفت آفریدیم (در جهان هستی و علم نجوم اشیایی بنام ستاره های دو تایی وجود دارند به صورتی که در بیشتر ستاره ها یک ستاره جفت یا یک ستاره هم دم را در فاصله خود دارند که در حال حرکت با ستاره بزرگتر است و جاذبه این ستاره هابرروی هم تأثیر گذار است).

در سوره انبیاء آیه(21): اوست که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است وهرکدام از این دو در مدار مشخصی در بازگشت هستند .( اشاره به مدار که به تازگی قابل فهم است )

سوره رعد آیه(3) : خورشید و ماه را رام گردانید که هرکدام تا مدتی مشخص در مدار خود بازگشت کنند ، در 1400سال پیش که مردم به افکار خرافی که زمین روی شاخ گاو است و گاو روی ماهی و در جایی سطح زمین که مسطح است تمام میشود و آنجا آخر دنیاست در خطبه ی (186) در نهج البلاغه امام علی (ع) به معلق بودن زمین در فضا بدون اینکه توسط نیرویی نگهداشته شود ، اشاره فرمودند زمین را خدا ایجاد نمود و آنرا نگاهداشت بی آنکه خدا را مشغول کند و زمین را در مداری بدون قرار ، استوار و بی هیچ پایه ای بر پا داشت بدون هیچ ستونی )( این کشف امام علی (ع ) از قرآن را در همین چند قرن پیش کشف کردنداین نشانه معجزه جدید قرآن است که در زمان نزول مردم درک نمیکردند و اگر کسی این موضوع را عنوان می کرد چون فراتر از فهم مردم بود به گوینده علم و حق ،دیوانگی را نسبت می دادند)

در سوره نوح (15) : ( مگر نمیبینید که چگونه خداوند هفت آسمان را تودرتو و باهم و در هم آفریده است. دانشمندان پیش بینی میکنند که کهکشانهای راه شیری و آندرومرا برخورد خواهد نمود اشاره ی قرآن به این است و این را به تازگی دانشمندان کشف کرده اند و در گذشته این لایه ها قابل فهم نبود که کهکشانها در حال حرکت هستند ومعجزه ی جدید قرآن به حساب می آید.

در سوره فصلت آیه (11): ( وبه آسمان پرداخت که به صورت دود و بخارآب بود(دخان) و به آسمان و به زمین فرمود رام شوید گفتند: تسلیم هستیم (درنقاطی از فضا بخارآب و یخ وجود دارد و کشف شده است که دودی به صورت دانه های گردو غبار در فضای کهکشانها وجود دارد (نکته ی بسیار زیبا این است که بخار آب  و این دودهایی که  گردوغبار هستند در تولد بعضی از ستاره ها نیز بسیار نقش دارند بخار آب نقش مهمی در شکل گیری ابر مولکولی که ستاره ها را میسازد دارد

یکی از بزرگترین منبع بخار آب کشف شده در جهان در فاصله ی دوازده میلیارد سال نوری زمین است که میتواند صدوچهل تریلیون بار تمام اقیانوسهای روی زمین را با آن بخار آبها پرکرد و دربعضی فضای بین سیاران خاک و سنگ پراکنده است به شکل دود و به تازگی کشف شد

در سوره فلق آیه(1): اشاره میشود به آسمان نزدیک و ماده ی تاریک و انرژی تاریک بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده دم از آنچه از تاریکی و از شرزمانیکه گرد هم درآیند

 دانشمندان کشف کردند که در جهان هستی انرژی تاریک درحال افزایش است و انرژی تاریک و ماده تاریک وجودارند که امروز قابل فهم است و در گذشته قابل مشاهده و اندازه گیری نبود.

در سوره انبیاء آیه (12): برفراز شما هفت آسمان استوار بناکردیم (قرآن به پرتاب مواد مذاب و اشعه و مواد توسط ستاره ها و ابرنوع اخترها اشاره کرده که در جزر ومد دریاها تأثیر میگذارد یا اشعه خورشید را بازگشت میدهد که به تازگی دانشمندان توان فهم آن را با دستگاههای پیشرفته پیدا کردند.

سوره الذاریات آیه(49) :و از هرچیزی جفت آفریدیم.شاید که متذکر شوید . آیا از هیچ خلق شده اید. نمیدانستید که آسمان ها و زمین به هم چسبیده بود و ما آنها را جدا کردیم و هرچیزی را از آب پدید آوردیم.

سوره انبیاء آیه (30)  :هر روز با پیشرفت علم در طبیعت بیشتر متوجه حقیقت قرآن میشوید.انفجار بزرگ که در اول خلقت کشف شده به اسم مهابنگ یا بینگ بنگ که دانشمندان آنرا کشف کرده اند در قرآن هم اشاره شده که زمین و آسمان به هم چسبیده بودند و اشاره به انفجار بزرگ دارد که دانشمندان آنرا کشف کردند. در کهکشان شناسی کشف شده است که ستارگان و کهکشانها، همانند قاره های زمین ازهم فاصله میگیرند و در علم متوجه آن شدند که تمام کهکشانها قبل از انفجار بزرگ برای آفرینش دریک نقطه قرار داشتند همانند قاره های زمین که در حال دور شدن از هم هستند و بعداز انفجار ازهم دور شدند و انفجار بزرگ در عالم تنها انفجاریست که باعث نظم شده است و اشاره قرآن به آن و کشف دانشمندان نشانه ی معجزه است.

 

سوره نور آیه (34) : آیا ندانسته اید که خدا ابر را به آرامی می آورد پس میان ابرها پیوند و آمیختن همانند جفت قرار میدهد تا آبی از آن بریزد و نزدیک است از روشنی و زیبایی برقشان چشمها را ببرد( در مورد جفت دربازگشت ابر وترکیب آب برای زنده شدن و زیبایی و رجعت و تکرار آن اشاره دارد).

سوره النجم آیه (49): (اوست خالق ستاره ی شعری سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد تا آنکه فاصله ی آنها به اندازه ی دو کمان یا کمتر میشود مثل تولید مثل) ( در هر 49 سال ستاره شعرا یمانی به هم نزدیک میشوند و در زمان نزدیک شدن ، آنها همانند کمان میشوند) ستاره شعرا و یمانی یک سیستم ستاره ای دوتایی هستند که با دستگاههای پیشرفته مشخص میشود و قرآن در 1400 سال پیش به این ستاره ها اشاره نمود و شماره آیه هم( 49) است همانند سالهای بازگشت ستاره ی شعرا یمانی و اینها هم جفت خلق شدند و همانند جفت به هم بازگشت میکنند و همانند جفت در زمان آمیزش و نزدیکی به شکل دو کمان میشوند

در حیوانات و پرندگان هم برای بازگشت به محل تولد و مرگ و تولید مثلشان شگفتی هایی وجود دارد

توضیحات بیشتر در مورد معجزات جدید و علمی و ریاضی قرآن را در اینترنت جستجو کنید

 

 

معجزات جدید قرآن و اقیانوس شناسی

آبها تبخیر میشوند و به آسمان میروند و باز به دریاها باز میگردند

 موجوداتی در دریاها با دریافت سیگنال ها در جلوی مغز هدایت میشوند و راه خود را پیدا میکنند و به جاهای اول خود باز میگردند همانند پرندگان برای تولید مثل یا جفت گیری همانند کنترل شیطانی ذهن در پشت پیشانی به اسم ناصیه خطا پیشه و دروغگو که قسمت دروغگویی مغز است که از معجزات قرآن محسوب میشود که در گذشته قابل فهم نبود

موجها به ساحل باز میگردند

شور و شیرین و سرد وگرم و لایه های تاریک به جای خود بازگشت میکنند و از هم جدا هستند

حرکتهای لایه های زمین در زیر اقیانوس تکرار میشوند

 

سوره نمل آیه (88): کوهها را می بینید آنها را ثابت می پنداری در حالیکه مانند ابر در حرکتند، این آیه از دیدگاه علمی بوجود کوههایی اشاره میکند که بی حرکت نیستند و از جنس ابرها یعنی آب و یخ هستند و یا چرخش زمین یا حرکت پوسته زمین که کوهها را به حرکت می آورد

 در علم شیمی اینطور مواد به هم مربوط میشوند، به راستی 1400 سال پیش چگونه قرآن میدانسته از اتفاق علمی که در قطبها بوده و دست بشر به آنها نمیرسیده خبردهد بااشاره به کوههای یخی که در قطبها هستند و بسیار حجمشان از بعضی کوههای سطح زمین بزرگتر است و این خود معجزه ی قرآن است

دانشمندان کشف کردند که با حرکتهای زیر پوسته ی اقیانوسی قاره های زمین از هم فاصله میگیرند و کوهها در حرکتند و با حرکت پوسته ی زمین کوهها یا جزایر بوجود می آیند و با چرخش زمین ، کوههای سطح آن هم در چرخش هستند ، در حالی که در گذشته مردم نه از حرکت زمین خبر داشتند نه از حرکت پوسته زمین نه از حرکت کوههای یخی

و در حالت دیگر زیر سطح دریاها لایه های آتشفشانی باعث حرکت پوسته ی زمین میشود که با این حالت حجم زیادی از پوسته زمین همیشه در حرکت است که گویی کوهها در دریا در حرکت هستند و باعث فاصله قاره ها در خشکی میشوند  و این موارد به تازگی کشف شده ولی قرآن در زمان نزول اشاره کرده است و خود معجزه جدید قرآن است

 

در سوره طارق آیه(12): سوگند به زمین شکافدار: کشف شده است که وقتی دو لایه ی اقیانوسی به هم برخورد میکنند باعث بازگشت آتشفشان و زمین لرزه و جزایر قوسی میشوند.

درسوره الطور آیه(6) : قسم به دریای سراسر آتش (به تازگی کشف شده است که کف اقیانوسها در حال آتش گرفتن است و مواد آتشفشانی در کف اقیانوسها در حال حرکت هستند در حالیکه در گذشته از کف اقیانوسها خبرنداشتند اولین بار برای اثبات حرکت زمین در سال 1915 یک هواشناس آلمانی درکتابش به نام منشأ قاره ها و اقیانوسها براساس دلایلی محکم امکان حرکت پوسته ی زمین و تغییر موقعیت اقیانوسها و کوهها را عنوان کرد و اعتقاد داشت درگذشته قاره ها به هم چسبیده بودند و کم کم دریاها میان آنها فاصله ایجاد نموده است و او دلیل اصلی این رویداد را نیروی حاصل از بازگشت و چرخش نیروی زمین و جزر و مد و جاذبه و بازگشت ستارگان میدانست.

 درتاریخ 1928 دانشمند دیگری همین نظریه را با دلایل محکمتری بیان کرد و در دهه ی 60 دانشمندان در مطالعات وسیعی در مورد اقیانوسها فرضیه ی گسترش بستر دریاها را مطرح کردند  که با خروج مواد مذاب از درون هسته ی زمین بستر دریاها تغییر میکنندو به طرفین شکاف میخورد و لایه های جدید بازگشت و تکرار میشوند همانند تپه های عظیم شنی در صحرا ها که همیشه در حرکتند

در سوره الرحمن آیه (20) : دو دریا را به گونه ای روان کردیم که به هم رجوع میکنند، اما میان آن دو فاصله ای است که به حدود همدیگر تجاوز نمیکنند پس کدامین نعمتهای پروردگار را انکار میکنید،از آن دو دریا مروارید و مرجان و صدف بازگشت میکند.

در سوره فرقان آیه(53): اوست کسیکه دو دریا را که موج میخورند بسوی هم روان کرد ویکی شیرین و دیگری شور و تلخ و میان آنها جدایی استوار قرار داد

 به تازگی دانشمندان اقیانوس شناس کشف کرده اند که دریاها ازهم جدا هستند و به همدیگر وارد نمیشوند و اطلاعات بیشتر در اینترنت درمورد هر معجزه یا جدایی آب دریا ها از هم را میتوانید دنبال کنید ، همانگونه که در سطح آب دریا ها این کشف دیده شده در اعماق آب هم لایه های تاریک آب از هم جدا هستند

در سوره نور آیه (40) : تاریکیهایی است که در دریاهایی عمیق است که موجی آنرا میپوشاند و روی آن موجی و روی آن ابری از تاریکیهاست ، این تاریکیها بعضی روی بعضی قرار گرفته اند اگر خدا به کسی نوری از علم نداده باشد اورا هیچ نور (علم) نخواهد بود .

 در گذشته های دور انسان تقریبا هیچ شناختی از محیط اطراف خود نداشت و اطلاعات انسانها در سطحی بود که کشتی میساختند و ماهیگیری و حمل و نقل دریاها را داشتند و از اسرار مربوط به دریاها هیچ خبری نداشت یکی از این موارد که انسانها هیچ اطلاعی از آن نداشتند تاریکی دریاها بود، در کتابی به نام اقیانوسها نوشته شده است تاریکی اعماق دریاها از عمق 200 متر به پایین شروع میشود و در آن عمق هیچ نوری وجود ندارد انسانها بطور طبیعی با کمک گرفتن از تجهیزات میتوانند تا عمق 40 متری دریاها شناکنند اما با تجهیزات پیشرفته قادر شده ایم به عمق بیشتر از 200 متر از سطح دریاها اطلاعات کسب کنیم و لایه های تاریک در قرآن قابل فهم شد

پروفسور دوگارو یکی از اقیانوس شناسان گفته : کسی در گذشته نمیتوانسته بیشتر از 20 متر در عمق دریاها برود و این اطلاعات تنها یک معجزه است

سوره هود آیه (56): (من به خدا آفریننده خودم و شما توکل کردم هیچ جنبنده ای(دابه) وجود ندارد که او از ناحیه( ناصیه) جلو مغز ، هدایت نشود)

همان ناصیه خطا زن و خطا پیشه

 البته در این اشاره به هدایت جسمی هم اشاره شده است.

 (حیوانات و حشرات و جانوان در دریا از جلو مغزشان کنترل میشوند و به کمک جریانهای مغناطیسی شمال و جنوب را تشخیص میدهند )

اگر آهنربایی در نزدیکی مغز یک وال یا پرنده قرار دهیم سیستم جهت یابی او را مختل میکند و حیوانات همیشه در حال بازگشت به نقطه اول برای جفت گیری و تولید مثل هستند مخصوصا در دریاها و به اشاره قرآن کشف شده است که همه جانوان از قسمت جلوی مغز کنترل میشوند ، همانند دروغگویی  همیشه مثل حیوان جسم پرستی میکنیم و به منافع جسمی توجه میکنند و حق را یاری نمیکنیم پس از خود گذشتگی هم از نظر خود پرستی و قسمت دروغگویی مغز نادرست و دیوانگی است

البته به تازگی کشف شده که قسمت دروغگویی در جلوی مغز قرار گرفته ، همان ناصیه خطا زن و خطا پیشه که قرآن اشاره کرده بود

که در اینترنت توضیح داده شده است.

اکثر حیوانات از سیستم بازگشت صدا موقعیت خود را تشخیص میدهند دانشمندان به تازگی با تحقیقات مختلف متوجه شده اند که حیوانات برای بازگشت به مکانی که از آنجا آغاز به زندگی میکنند از جلوی مغزشان کنترل میشود مثل زنبور و برای غذا و تولید مثل بازگشت میکنند و در فصلهای مختلف به نقاط مختلف بازگشت میکنند یا پرندگان و موجودات دریایی

 جازبه باعث بازگشت میشود در عین حال جنبندگان از جلوی مغز هدایت میشوند که چرخه زندگی تشکیل میشود

درسوره عنکبوت آیه (40): ما مخالفان حقی که هلاک شدند را با سنگ ریزه یا صدای آسمانی و یا فروبردن در زمین و غرق کردن هلاک کردیم، نکته قابل تفکر در این آیه اینکه در زمان نزول قرآن در عربستان هیچ شهر غرق شده ای وجود نداشت و شهرهای غرق شده در فاصله های بسیار دوری قرار داشت که مردم از آن آگاه نبودند و در تفسیرهای اولیه کسی این آیه را درک نمیکرد ولی امروز با بالا رفتن سطح علم این آیه قابل فهم است ، نکته جالب دیگر اینکه شهرهای غرق شده که نافرمانی خدا را میکردند هلاک شدند و در زیر سطح اقیانوسها قرار دارند و پست شده اند و آب آنها را نابود کرد

 در نقشه وقتیکه مکانهای هندسی این نقاط را با علم جغرافیایی به هم وصل کنید چندین نماد فراماسونی به شکل حرم های سه گوش بوجود می آید که همگی در یک نقطه ی خاص از نقشه غرق شده اند و در گذشته بخاطر پایین بودن سطح علم و امکانات این آیه قابل فهم نبود و قابل توجه است که از نسل شیطان پرست ماسونی در گذشته هم هلاک شده است و در قرآن مژده پیروزی به اهل ایمان داده شده است و این نشانه ها همه اشاره به نظم و قدرت خداوند برای زنده کردن با آب و هلاک کردن با آب در بحث رجعت دارد و از معجزات جدید قرآن است که در گذشته قابل فهم نبود و باز اشاره دارد که در قرآن علمهای کشف نشده ای وجود دارد و با پیشرفت علم قابل فهم خواهد شد مثل رجعت

پس افکار شیطانی را از خود دور کنید و این کتاب را بخوانید تا متوجه حقش بشوید و با بی علمی غیر خدا پرستی نکنید

 

 

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 27 شهريور 1397 ساعت: 23:31

close
تبلیغات در اینترنت