معجزات جدید قرآن 2

ساخت وبلاگ

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

معجزات جدید قرآن و زمین شناسی

همه چیز در زمین بازگشت دارد و قابل بازیافت است ، از جمله مهمترین بازگشتها در بازگشت فصلها است که باعث زنده شدن پس از مرگ گیاهان و زمین میشود ، و تکرار و بازگشت شب و روز که باعث زنده شدن و مرده شدن موقت برای خواب میشود

ماده ای را دانشمندان ژاپنی کشف کرده اند که (متالوژنودز) نام دارد ، این ماده ای است که مخ انسان و حیوان به مقدار بسیار کمی ترشح میکند.این ماده پروتئینی دارای گوگردی میباشد که به راحتی با روی و آهن و فسفر مخلوط میشود این ماده برای زنده شدن اندامهای از بین رفته و مرده بسیار مهم است، برای تقویت قلب و تنظیم تنفس، ترشح این ماده از مخ ، بعداز سن 15 تا 35 سالگی در انسان افزایش می یابد و بعداز این سن تا 60 سالگی ترشح آن کم میشود بنابراین این ماده در انسان باعث بازگشت سلامت و زندگی است و مقدار آن بسیار کم است

 از این رو گروهی از دانشمندان ژاپنی اقدام به جستجوی این ماده ی سحرآمیز که باعث از بین رفتن عوارض پیری میشود در میان گیاهان کردند و تنها وتنها این ماده جادویی را در میان دو گیاه پیدا کردند (انجیر و زیتون) و پس از آنکه فهمیدند قرآن در 1400 سال پیش تنها به اسم این دو گیاه قسم یاد کردند مسلمان شدند

(قسم به انجیر و زیتون که انسان در بهترین زمان خلق شده است)

 و دانشمندان متوجه شدند که این دو اگر با ترکیب مناسب نباشد خاصیت خود را از دست میدهند،بهترین ترکیب خاصیت جادویی آن یک دانه انجیر است و هفت دانه زیتون و متوجه شدند که در قرآن در مورد اسم این گیاهان یک بار در مورد انجیر اشاره شده و شش بار در مورد زیتون و یک بار هم در سوره مومنون به صورت اشاره به زیتون، که سرهم هفت مرتبه میشود و وقتی متوجه شدند در 1400 سال پیش قرآن کشف امروز آنها را میدانسته مسلمان شدند.

به تازگی با پیشرفت علم دانشمندان متوجه شدند برخی از گیاهان استوایی فرکانسهای مافوق صوت از خود صادر میکنند که فقط با دستگاههای پیشرفته قابل ثبت است و بعداز سه سال تحقیق متوجه شدند که این پالسهای مافوق صوت به الکتریسیته نوری تبدیل شده اند و بیش از صدمرتبه در ثانیه تکرار میشوند ، یک تیم آمریکایی در برابر یک تیم علمی در انگلیس آزمایشی کردند و در زمان انجام آزمایش یکی از گروه علمی در انگلیس که یک دانشمند مسلمان هندی بود گفت: ما مسلمانان این مسئله را در 1400 سال پیش تفسیر کردیم دانشمندان از شنیدن این حرف بسیار حیرت زده شدند و اصرار کردند که آنرا برایشان شرح بدهد، دانشمند مسلمان این آیه را قرائت کرد (وهیچ موجودی نیست که خدا را به پاکی ستایش میکند ولی شما ذکر ستایش اورا فهم نمیکنید ، خداوند بردبار و بخشنده است)

 زمانیکه اسم خداوند را بیان کرد پالسهای مافوق صوت به الکتریسیته نوری تبدیل شد و بر روی مانیتورها ظاهر گردید و همه از دیدن این معجزه حیرت زده شدند و برخی ایمان آوردند و برخی معجزه را فهم نکردند

در سوره انبیاء آیه (31): ما کوهها را محکم بر روی زمین فرو بردیم به گونه ای که زمین زیر آن نتواند حرکت کند و کوهها را همچون میخهایی بنا کردیم.

به تازگی کشف شده که فقط بخش کوچکی از حجم کوهها در سطح زمین قرار دارد و قابل دیدن است و ریشه های کوهها کیلومترها در اعماق زمین همانند میخهای عظیم در زمین فرو رفته است و از   لرزش زمین و ترسیدن اهلش جلوگیری میکند

این یافته ی علمی زمین شناسان تا چند دهه ی پیش برای انسانها پوشیده بود ولی قرآن بطور مطلوبی آنرا در گذشته بیان فرمود که معجزات جدید قرآن به حساب می آید.

در سوره رعد آیه (41): آیا ندیدید که ما پیوسته به سراغ زمین می آییم و از اطراف آن کم میکنیم و خداوند حکومت میکند و هیچکس را قدرت جلوگیری آیات حق او نیست

 پیوسته در زمین گاز و گرما و انرژی و بخار آب وتوده های خاک از جو زمین خارج میشود و رفته رفته از اندازه زمین کاسته میشود به شکلی که زمین شناسان حساب کرده اند که زمین در آغاز پیدایش خود تقریبا دوهزار برابر بزرگتر از حجم کنونی بود. این آیه با کشف علم امروز قابل فهم است ولی در گذشته نمیدانستند که چگونه از اطراف زمین کم میشود ، چون نقطه پایانی مشخص نبود و فهم نمیکردند که زمین گرد است

سوره رعد آیه (3) : ما از آسمان آبی فرستادیم که با آن گیاهان جفت آفریده شده اند و انواع میوه ها را هم در دو جنس پدید آوردیم

 انسان از دو جنس نر و ماده آفریده شده است ، حتی دسته ای از گیاهان که تک جنسی هستند در اندامهای خود اعضای نرینه و مادینه را دارند و دو جنس دارند و اشاره قرآن به کشف امروز دانشمندان در نرینه و مادینه و جفت بودن هر گیاهی خود معجزه است .

سوره انعام آیه (99): و اوست کسیکه از آسمان آبی فرودآورد پس بوسیله آن هرگونه گیاه را زنده کرد و از آن سبزی خارج ساختیم که از آن دانه های متراکمی میسازیم به درختان که میوه ی آن تشکیل میشود مثل درخت خرما باغهای انگور ،زیتون،انار و غیره .... نگاه کن در این اشاره ها برای مردمی که حق را فهم کنند نشانه ها پیداست.

خضرا به معنی سبز است و برخی از مترجمان به اشتباه آنرا بدلیل خارج شدن میوه به معنی جوانه سبز ترجمه میکنند که معنی عربی جوانه سبز میشود((البراعم الخضرا)) در دیکشنری میتوانید تحقیق کنید این یعنی وقتی علم و دین پیشرفت میکند علمهای پنهان ، مشخص میشوند در حالیکه در قرآن اشاره شده بود ولی قابل فهم نبود .

کلروفیل ماده شمیایی سبزرنگی است که مواد غذایی مورد نیاز درختان را درست میکند وظیفه ی اصلی سبزینه این است که نور آبی و قرمز را جذب کند و عمل فتوسنتز را انجام دهد که باعث جذب انرژی خورشید میشود و بوسیله آن برای تولید غذای گیاهان و حاصل آنها که همان میوه ها است ساخته میشود واکثر گیاهان و سیانوباکتریها آنرا دارا هستند و رنگ سبز گیاهان بخاطر وجود سبزینه است که بدون وجود آن هیچ میوه ای تولید نمیشود

 در زمان نزول قرآن علم گیاه شناسی و میکوسکوپ وجود نداشت که ساختار گیاهان را مورد مطالعه قرار دهد این یعنی معجزه و علم که در گذشته وجود داشت ولی قابل فهم نبود و اشاره به نامحدود بودن معجزات و علم قرآن دارد

سوره بقره آیه (29):و اوست کسیکه همه چیز را در زمین و آسمان خلق کرد و آنها را در هفت لایه ترتیب داد . او به همه چیز دانا است.

زمین شناسان به تازگی کشف کردند که زمین هم از هفت لایه تشکیل شده است.

سوره نمل آیه (68): پروردگار به ذهن زنبور عسل وحی کرد(اتخذی) (زنبور ماده) که از طبیعت خانه هایی برای خود درست کنید

 در این آیه از قید مونث برای خطاب به زنبور اشاره شده است و این به تازگی کشف شده که اولین بار یک زنبور ماده و تعدادی سرباز محافظ از کندوی قبلی مهاجرت میکنند .

 این مسئله اولین بار حدود 300 سال پیش کشف شد ، حال آنکه بطور ماهرانه 1400 سال پیش در قرآن جاسازی شده بود ، و زنبوران پس از خروج با الهامی که به ذهن آنها میشود به کندوی خود بازگشت میکنند . در حالیکه قبل از آن فکر میکردند در رأس زنبورها یک شاه زنبور نر است ولی با دستگاههای پیشرفته متوجه شدند در رأس زنبورها یک زنبور ماده وجود دارد.

سوره حدید آیه (25) :ما آهن را نازل کردیم و در آن قوت شدیدی است تا که بدانند چه کسی رسولان را هدایت میکند

آهن در زمین تولید نمیشود و توسط شهاب سنگها به زمین حمل شده است و نازل شدن آهن از آسمان به زمین که به تازگی کشف شده است در قرآن توضیح داده شده بود.

سوره نمل آیه (16): سلیمان از داوود میراث یافت و گفت: ای مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافتیم و از هر علمی به ما داده شده است و در آیه اصلی کلمه (منطق) بکار رفته است که ریشه کلمه نطق است. بعضی از پرندگان میتوانند 2000 نوع آهنگ برای جفت مخالف خود اجرا کنند . همچنین کیفیت صدای پرندگان هنگام جفت گیری و تعیین قلمرو، متفاوت است

درواقع تحقیق شده که نطق و صحبت میکنند  این آیات زمانی نازل شده که هیچ دانشکده ای برای مقایسه صدای پرندگان در موقعیتهای مختلف وجود نداشت و مردم تنها صدای پرندگان را متوجه میشدند و از هشدارها و صحبتهای آنها آگاه نبودند

پس اشاره به صحبت کردن پرندگان با نطقهای بسیار زیاد ثابت شد و در گذشته قرآن آن را اشاره کرده بود ولی فهم نمیشد

و در اشاره ای دیگر به حضرت داوود (ع) اشاره شد در این معجزه که ایشان در کتاب مزامیر یا زبور در مورد زنده شدن پس از مرگ در دنیا به امر خدا نوشتند  و بعد از ایشان حضرت عیسی (ع) مردگان را در دنیا به امر خداوند زنده میکردند و این باعث شد که امروز در دنیا بسیاری به تناسخ ایمان داشته باشند که شباهت به رجعت در زنده شدن پس از مرگ دئر دنیا دارد

  حضرت داوود (ع) به دوازده و آخر زمان و منجی عالم زیاد اشاره کردند همانند حضرت نوح (ع) که در لوحی در کشتی اسمهای رسولان ما شیعیان را نوشته بودند و همانند جسد فرعون باقی مانده است ، میتوانید در اینترنت جستجو کنید

در سوره حج آیه (5) : مردم اگر درباره زنده شدن پس از مرگ در شک هستید ما شما را از خاک آفریدیم ---->(همه بعد از مرگ وقتی که به خاک تبدیل شدند از خاک آفریده شده اند و آیه محدود به حضرت آدم نیست و برای همه اعلام شده است و مربوط به رجعت با آب نطفه برای همه میشود وقتی که جسمشان به خاک تبدیل شد و روحشان تا قبل از قیامت امتحان میشود )----> سپس از نطفه سپس از علقه پس به خلقت کامل یا ناقص و  مدتی معین در رحم  قرار میدهیم  آنگاه شما را از رحم بیرون می آریم تا به حد رشد کمال برسید و برخی از شما میمیرید و برخی به پیری میرسید به گونه ای  که پس از علم چیزی از آن را فهم نمیکنید سپس خلقی نو آفرینیم (از خاک و آب )

 زمین را خشکیده و مرده می بینید و چون آب برآن فرود می آوریم  به حرکت در می آید و زنده میشود

 در قسمت آخر آیه خداوند دقیقا به موضوع حرکت برآونی ذرات اشاره کرده است که بعد ورود ذرات آب به خاک در نتیجه برخورد ذرات آب با مولکولهای خاک مولکولهای آب به حرکت در می آیند در حالیکه رابرت براون در سال 1827 به حرکت و تغییر آب بعد از وارد شدن خاک  اشاره کرد ، البته به تازگی هوشمندی آب هم ثابت شده است که خود در قرآن اشاره شده بود و معجزات جدید قرآن است

قرآن 1400 سال پیش ، از این موضوع علمی پرده برداشته است . رابرت براون زمین شناس هنگامیکه با میکروسکوپ به گرده های گیاه معلق در آب نگاه میکرد متوجه حرکت ذرات در آب شد ولی نمیتوانست توجیهی برای آن پیداکند

اتم و مولکول بسیار پیشتر از آن شناخته شده بودند اما  انیشتین بود که چند دهه بعد در 1905 مقاله ای منتشر کرد و توضیح داد که حرکتی که مشاهده کرده در نتیجه برخورد آب با گرده ها ی خاک بوده است . نیروی حاصل از برخورد گرده ها به تکرار بازگشت میکند و ذره در زمانهای مختلف ممکن است از یک سمت بیشتر مورد ضربه قرار گیرد تا از سمت دیگر که هردو موجب تکرارحرکت ذرات میشود و این کشف بزرگ به افتخار رابرت براون به نام او نامگذاری شد

 و خود معجزه ای است که اشاره به رجعت با آب و خاک دارد

زنده شدن با آب پس از مرگ وقتی که تبدیل به خاک میشویم و علقه و روحی که   زنده است و امتحان میشود

 

سوره النازعات آیه (7)  : ( آنروز که لرزنده بلرزد و از پی آن لرزه ای افتد) : برداشت سطحی از این آیه مفهوم زلزله را میدهد ولی در آیه ششم به لرزیدن در لرزنده اشاره شده در ادامه آن به لرزش تمام اتمها اشاره شده، این مسئله در فرپاشی زمین نیز ممکن است

 لرزش ابتدا از یک نیرو برای لرزه آغاز شود و به همه لرزه ها منتقل میشود مانند جنبش پوسته ی زمین یا آب، در حالت طبیعی هم وقتی ذره ای می لرزد باعث لرزش سایر ذرات میشود و در سخت ترین اشیاء هم لرزش و حرکت وجود دارد که به تازگی کشف شده است

 

سوره النساء آیه (56) : بزودی آنهایی را که به آیات ما کفر ورزیدند در آتشی در می آوریم که هرچه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری بوجود آوریم.

 در علم جدید مشخص شده است که عصبهای درد در سوختگی درجه اول و دوم است و اگر سوختگی عمیق باشد دیگر احساسی درد وجود ندارد

 این آیه اشاره دارد به زنده شدن پس از مرگ در جسمهایی که به تکرار بدنشان متولد میشود و در جسمهای مختلف عذاب میکشند و خداوند توانا و حکیم است ( مربوط به جهنم میشود ورجعت )

 

در سوره ی التکویر آیه (18) : سوگند به شب (پشت گرداند) ، سوگند به صبح چون (دمیدن گردد)

 اشاره قرآن به عمل فتوسنتز گیاهان در صبحگاه

 به تازگی کشف شده است که فتوسنتز در صبحگاه اتفاق می افتد ، در هنگام شب دما پایین می آید و عرق کردن گیاهان کمتر میشود و گیاهان به خواب میروند و فتوسنتز زمانیکه تابش خورشید بسیار کم است ، در سپیده دم برگها شروع به عرق کردن میکنند و دی اکسید کربن را تنفس می کنند و از خود اکسیژن منتشر میکنند و حیات ما وابستگی کامل به  اکسیژن در فتوسنتز دارد.

 

آیا به آب نمی نگرید که چگونه با آن مردگان را زنده میکنیم

این اشاره به هوشیاری و خاص بودن آب در قرآن به چیزه خاصی در آب اشاره میکند که باعث زنده شدن میشود و حقایق زیادی در آن وجود دارد که باید به آن توجه شود

در سوره غاشیه آیه (17) : آیا نمیتوانند ببینند شتر روی چه حسابی آفریده شده است؟

( اشاره به موضوع خاص)

 به تازگی بعداز کشف ابزار جدید متوجه شدند که ساختار بدن شتر متفاوت با دیگر حیوانات است ولی در گذشته مردم فکر میکردند که شتر حیوانی مقاوم وصبور در سختی است

     (1) داخل دهان شتر از پوست سخت پوشیده شده که میتواند گیاهان خشک و خاردار را بخورد و زخمی نشود.    

(2) مژه های آن خیلی پرپشت و به هم چسبیده است که باعث میشود شن به چشم او نفوذ نکند.

3) گوشهای آن کوچک و پوشیده از موههای پرپشت و به هم چسبیده است که جلوی ورود شن را میگیرد.

4) پوسته سوراخ بینی آن خیلی سطح پهنی دارد که شن وارد بینی آن نمیشود ولی رطوبت لازم برای تنفس را از هوا میمکد و جذب میکند.

5) کوهان آن محل ذخیره انرژی است در ضمن اینکه چربی آن لایه ای برای جلوگیری از گرما نیزاست.

6) سمت کمر آن باریک است که باعث میشود تا تابش آفتاب به قسمت کمی از بدن وی بطور موثر بتابد و پوست پشمی او بخش عمده ی تابش گرما را خنثی میکند، به این ترتیب شتر میتواند گرمایی را که خیلی از حیوانات را میکشد تحمل کند در حالی که از پستانداران است.

7) کلیه های او قسمت زیادی از آبهای مصرف شده را دوباره بازگشت میدهد  به این خاطر ادرار او غلیظ است .

8) پوست پشمی او باریک و نرم است، که هم گرما را خنثی میکند و هم بدن را خنک میکند.

9) روده های آن سلولهای جذب آب دارد این سلولها قسمت زیادی از آب مصرف شده موجود در غذای روده را جذب میکند و برای بدن نگه میدارد و مدفوع آن خشک است.

10) وقتی ادرار میکند دم خود را میجنباند تا ادرار به پاها پاشیده شود با این کار خود را مرطوب و به خنک شدن خود کمک میکند.

11) شکم وی خیلی بزرگ است و میتواند 200 لیتر آب بنوشد علاوه برآن مجراحها و منابع ذخیره آب نیز دارد که هنگام آب خوردن آنها را نیز پر میکند.

12) مجرای خون وی در زیر گردن و پاها و پهلوها قرار گرفته است که همانند رادیاتور عمل میکند و سرخرگها در زمان تقریبی معادل یک دویست هزارم اکسیژن حجم واقعی ، بازهم میتوانند اکسیژن را به نقاط مختلف بدن منتقل کنند ودر شرایطی که پستانداران خفه میشوند شتر زنده میماند.

13) تکیه گاههای وی درحال نشسیتن بروی زانوها و سینه ازلایه های کلفت پوست مرده تشکیل شده است این لایه گرما را خنثی میکند و باعث میشود بدن شتر زخم نشود.

14) کف پهن پای اوبه یک قشر شاخه ای مجهزشده که باعث میشود در شن و ماسه فرو نرود و پا را در مقابل گرما و سنگهای تیز محافظت میکند.

15) درجه حرارت بدن او میتواند خیلی تغییر کند ضمن اینکه  ازپستانداران است حرارت بدن او بین 34تا 42 درجه در تغییر است که دمای بالایی است و وقتی که دما بالا میرود تا دمایی مشخص نیاز به عرق کردن برای خنک شدن ندارد و در مصرف آب بدن خود صرفه جویی میکند.

 

کسانیکه میگویند دلیلی برای وجود خدا نمیبینند قرآن آنها را به مطالعه ی پدیده های طبیعی مراجعه میدهد ، انتخاب شتر از میان سایر حیوانات به این معنی است که تواناییهای خاصی دارد و امروز اطلاعاتی که از بافتهای بیولوژیکی شتر داریم نشان میدهد  خلقت شتر متفاوت است و حساب کتاب دارد که امروز قابل فهم است در حالیکه مردم در گذشته فکرمیکردند شتر بدبخت شرایط را تحمل میکند و متوجه چیز خاصی در بافت اندامهای شتر که باعث بازگشت او از صحرا میشود نبودند .

معجزات جدید دیگر قرآن ، اشاره به چگونگی رجعت با آب نطفه دارد میتوانید در اینترنت جستجو کنید

 

 

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

معجزات جدید قرآن و جنین شناسی

در زمانیکه هیچ دستگاه رادیولوژی وجود نداشت به معنی علقه اشاره شده است (علقه به عربی یعنی آویزان ، زالو ، چسبنده)

 که فقط با پیشرفت علم و دستگاههای امروزی قابل فهم و مشاهده است و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست، شاید مادر در آن زمان خودش از بارداری خبر نداشته باشد.

سوره قیامت آیه(4) : آیا انسان میپندارد که هرگز استخوانهای  او را جمع نخواهیم کرد ؟ آری ماقادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را ساخته و مرتب کنیم.

 در زمانیکه قرآن نازل شد کسی اثرانگشت را نمیشناخت و اشاره به خطوط و اثرانگشت در قرآن اشاره به خاص بودن آن دارد که نزدیک و دو قرن است که اثر انگشت کشف شده است و از معجزات جدید قرآن است که برای کشف مجرمان و دیگرحالات از آن استفاده قانونی میشود و هرانسان اثر انگشت خاص خود را دارد که در کل دنیا هیچ اثر انگشتی با اثر انگشت او مطابقت ندارد

در سوره زمر آیه (6) : ( خدا شما را از نفسی واحد آفرید و در تاریکیهای سه گانه خلق کرد(در رحم مادر)  این است پروردگار ، فرمانروایی از آن اوست خدایی جز او نیست پس چگونه بازگشت میکنید؟

(اشاره به جنین برای رجعت به دنیا)

 در زمان نزول قرآن دستگاههای رادیولوژی وجود نداشت که این سه لایه شناسایی شود و این سه تاریکی در رحم مربوط به سه کیسه میشود که امروز با پیشرفت علم قابل فهم است (اشاره قرآن به پرده های جنینی که در نتیجه تقسیم تخمک به سه لایه نازک است که تازه کشف شده و اشاره به نفس واحد اشاره است به قبل از شکل گیری جنسیت جنین در هفته بیستم )

 

اشاره قرآن به دی ان ای که توسط فرانسیس که یک دانشمند جنین شناس بود در سال 1953 کشف شد بخاطر این کشف در سال 1962 موفق به دریافت جایزه نوبل شد

 سلول بدن بدون دی ان ای هیچ عملکردی ندارد و عملا مرده است

 در سوره انبیاء آیه (37) : انسان از عجل آفریده شده است ، آیات خود را در آینده به شما نشان خواهیم داد بنابراین بیتابی نکنید

برای تشخیص هویت از دی ان ای استفاده میشود و به گذشته ی روح هر انسان مربوط میشود ، مثل اثر انگشت یا استعدادها یا شخصیت انسانها که از قبل از به دنیا آمدنشان در جسم شکل گرفته است

 انسانها امیال و شخصیتهای مختلفی دارند و شرایط زندگی آنها از این رو به حکمت خداوند مربوط میشود

  

نکته جالبی که در این آیه اشاره شده است : اینکه در آینده آیات خود را به شما ثابت میکنیم و از عجل آفریده شدن انسانها در رجعت کشف خواهد شد و این آیه DNAرا تصدیق میکند

میتوانید اطلاعات بیشتر را در اینترنت جستجو کنید

 شناخت فسیلها و اندامها و شناخت سلولها در کشف حقیقت و شناخت خانواده از نظر قانونی همانند اثرانگشت است

 DNA و اثرانگشت و ژنتیک و کروموزونهای جنسی و استعدادهای هر انسان با گذشته ی روح او در ارتباط است و به رجعت روح هر انسان در جسمهای مختلف اشاره میکند .

 

 

در ضرب المثلهایی آمده در مورد زن و شوهر که خداوند عجب در و تخته را با هم جور میکند

در قرآن در سوره شورا آیه (11): زمر آیه (6) اشاره شده است که از نشانه های قدرت خداوند این است که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفریدیم تا با ایشان آرامش گیرید و در میان شما مهربانی نهاد

 برای شما همسرانی قرار داد از جنس خودتان و از آن همسران فرزندانی و از آن فرزندان ، فرزندزادگانی نیز نازل فرموده است.

در دانشگاهی در علوم رفتاری ، مطالعه ی جدیدی از 825 زوج بصورت تصادفی که با افراد غریبه مورد مقایسه قرارگرفته انجام شد براساس این نتایج تشابه ژنتیکی زوجین  ، با دیگران بیش از افراد غریبه است

نتایج از پژوهش، روی هفت میلیون چند شکلی نوکلئوتیدی نشان میدهد که افراد بطور ناخودآگاه همسرانی انتخاب میکنند که از لحاظ ژنتیکی شبیه آنها هستند اما هنوز مشخص نیست که این فرآیند چگونه در افراد انجام میشود اما به نظر میرسد که ژنها در انتخاب همسر دخالت دارد  

 

در سوره مومنون آیه(12) : به یقین انسانها را از نوعی گل آفریدیم، هنوز کشف نشده است که چگونه همه ما انسانها که از آب نطفه خلق شده ایم خداوند در قرآن میفرمایند: همه انسانها از نوعی گل خلق شده اند

ما انسانها را از نوعی خاک خلق کردیم پس اورا نطفه ای در جایگاه استوار قرار دادیم(13) آنگاه نطفه را بصورت علقه و پس آن علقه را گوشت پاره و آنگاه آن گوشت پاره را استخوانهایی ساختیم  آنگاه استخوانها را با گوشت پوشاندیم آنگاه باز از نوع خلق کردیم و خلقی جدید پدید آوردیم ( رجعت با آب نطفه برای امتحان اشرف مخلوقات) آفرین به خداوند که بهترین خلق کننده است(14)

 همانگونه که در قرآن شرح داده شد بعداز لقاح یا لقاء ، جنین ، ابتدا بصورت یک قطعه ی گوشت در می آید و پس از آن استخوانها تشکیل میشود و در مراحل بعد در قرآن اشاره شده که استخوانها را گوشت میپوشانیم و چشمها و دستها،عصب، قلب و غیره ...پدید می آیند

 

 موضوع جالب این است که در زمانهای گذشته تصور بر این بود که ابتدا استخوانها تشکیل میشود و پس از آن گوشت به دور آن تشکیل میشود اما قرآن در بیش از 1400 سال قبل که هیچ دستگاه رادیولوژی وجود نداشت به این نکته اشاره کرده است که اول گوشت پاره تشکیل میشود و بعد استخوان شکل میگیرد

در سوره الیل آیه (3) : سوگند به آنکه نرینه و مادینه را آفرید، به تازگی کشف شده است که جنسیت بچه از پدر مشخص میشود در چند آیه به این موضوع بطور مستقیم اشاره شده است.در حالی که در گذشته ، زنان را بسیار مورد سرزنش قرار میدادند که چرا فرزند دختر به دنیا آوردی

در سوره الطارق آیه (7) : انسان از چه چیز خلق شده از آب نطفه ی جهنده خلق شده از صلب پدر و استخوانهای سینه ی مادر بیرون می آید . (جنسیت جنین از صلب پدر تشکیل میشود).

اگر جنینی دارای ژن XY باشد پسر است و اگر دارای XX باشد دختر و قبل از هفته بیستم بارداری امکان مشخص شدن وجود ندارد کروموزون Y باعث میشود هورمون شکل گیری اندام مردانه از هفته هفتم به بعد ترشح شود

باید کروموزون مردانه وجود داشته باشد تا جنین تبدیل به مرد شود

در گیاهان هم همینگونه است نوع تخم ، مشخص میکند چه گیاهی از خاک میروید (زنان شما کشتزارهای شما هستند )

اوست آن کسیکه شما را از نفس واحدی آفریده است و جفت اورا از آن پدید می آورد تا با آن آرام گیرد و وقتی به او درآمیخت باردار شد و از خداوند فرزندی شایسته خواست(189) در این آیه خداوند ابتدا به نفس واحد اشاره میکند زیرا جنین  ابتدا دارای جنسیت نیست و بعداز چندهفته در رحم با ترشح هورمونها جنسیت جنین ، یکی از جفتها خلق میشود

 در ادامه همان جنسیت که از یک نفس واحد بدون جنسیت بوجود می آید توانایی بوجود آوردن جنین را بدست می آورد و از خداوند فرزندی میخواهد

در گذشه بخاطر وجود نداشتن دستگاههای پیشرفته متوجه وجود نداشتن جنسیت در جنین نمیشدند که معنی نفس واحد را فهم کنند

در هربار آمیزش جنسی از طرف مرد 500 میلیون اسپرم به طرف رحم زن روانه میشود و بیشتر آنها بدلیل مواد سمی که از رحم ترشح میشود ازبین میرود و تعدادی که مناسب باروری است پراکنده میشود و در پایان تعداد کمی از اسپرمها جز آن یک که به دنیا می آید از بین می روند و آن یک سلول تخم را تشکیل میدهد

 در سوره الیل آیه(6) به این مسئله اشاره شده است و سوگند به آنکه نر و ماده را آفرید(3) که همانند تلاش شما پراکنده است (در دفعات شکل گیری جنین و پراکندگی خلقت) (4)) اما آنکه خلق میکند و آنکه حق را منکر میشود) اوست کسیکه همه چیز را در زمین و آسمانها برای شما پراکنده کرد.

 

 قرآن به پس گرفته شدن مواد ضاید جنین توسط جفت دررحم اشاره کرده است در حقیقت جفت در رحم کار کلیه و کبد و دستگاههای گوارشی و ریه را برای جنین انجام میدهد و همچنین جفت ، جنین را از مبتلا شدن به بعضی از عفونتهایی که مادر به آن مبتلا میشود حفظ میکند و عملکرد جفت یکی از معجزات خلقت میباشد که به تازگی کشف شده است .

یک دانشمند یهودی که رئیس کانون تحقیقات آلبرت انیشتین است ویکی از بزرگترین دانشمندان علم ژنتیک است ، بعداز تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده است که بعداز گذشت سه ماه از جدایی جفت ، آثار زوجیت در طرفین از بین میرود و در آیات قرآن نیز- آمده است که زنی که طلاق گرفته باید سه ماه عده نگاه دارد تا پاک شود ، وی به این نتیجه رسیده است که دین اسلام کاملترین دین است.

 

سوره یس آیه (8): ما در گردنهای آنها غلهایی قرار دادیم که تا چانه ها ادامه دارد و سرهای آنها را به بالا نگاه داشته است .

نکته علمی این آیه این است که استخوانها که به غل یا زنجیر تشبیه شده اند دقیقا مانند قطعات زنجیر بطور جداگانه هستند و مثل قطعات زنجیر به هم پیوسته شده اند و این هفت استخوان را میتوان بطور جداگانه در نظر گرفت و تشبیه قرآن از دیدگاه علمی در مورد زنجیر دقیقا درست است 

 وظیفه این مهره های گردن نگاه داشتن سربه بالا است و حرکت سر را به عهده دارند و اگر مشکلی پیدا کنند نمیتوان سر را تکان داد.

در سوره بقره آیه (22) : از تو در مورد عادت ماهیانه زنان میپرسند بگو آن رنجی است ، پس در هنگام عادت ماهیانه از آمیزش با زنان کناره گیری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند.

در سوره رعد آیه (8) : خدا میداند آنچه را که هر ماده ای در رحم بار میگیرد و آنچه را که از رحم ها میکاهد و آنچه را می افزاید و هرچیزی نزد خدا اندازه ای دارد

در نگاه سطحی آیه اشاره به باردار شدن و به دنیا آمدن نوزاد دارد

و در نگاه علمی این آیه اشاره ی مستقیم به چرخه ی قاعدگی در زنان دارد. که در یک مرحله از آن بنام فازفولیک است که یک هورمون باعث افزایش ضخامت دیواره رحم میشود و امروز با دستگاه رادیولوژی قابل فهم است و در یک فاز دیگر بنام چرخه ی پریود یا قاعدگی که در طی هر 28 روز حدود هفت روز رخ میدهد که دیواره رحم زنان ریزش میکند و باعث خونریزی و درد میشود این بازگشت باعث خارج شدن تخمک و جایگزین شدن تخمک جدید در بدن زنان میشود

بازگشت هورمون به رحم و بازگشت خارج شدن دیواره رحم یکی از تکرار شدنها و بازگشتها در طبیعت است همانند بازگشت شب و روز یا رجعت

 در انتهای آیه از نظر رادیولوژی به یک مقدار ثابت اشاره شده است که از نظر علمی صحیح است . افزایش و ریزش وزمان قاعدگی مقدار مشخص دارد و ریزش ضخامت رحم بین هشت تا بیست میلیمتر یک مقدار ثابت است و بیشتر یا کمتر نمیشود و در گذشته قابل فهم نبود

 و اگر در زمان عادت ماهیانه آمیزش انجام شود که این کارحرام شمرده میشود ، از نظرعلمی مشخص شده است که ، ترکیباتی به همراه بافتهای خونی که از بدن زن ترشح میشود ، در مردان باعث تخریب میشود و تخمکها را در تخمدان تغییر میدهد که باعث تغییر نرینه یا مادینه در مردان یا به تکرار باعث عقیم شدن مردان میشود

در سوره الاسرا آیه (36) :در چیزی که به آن علم نداری مخالفت نکن، زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهد شد (حق بیشتر در آن چیزی است که با آن مخالفت میشود )

 تقدم سیستم شنوایی به سیستم بینایی در قرآن بارها اشاره شده است که با دستگاههای امروزی قابل فهم است، در زمان خواب گوشها در حال فعالیت هستند و اولین عضوی هستند که خلق میشوند و حتی به لایه های نردبانی گوش هم اشاره شده است که امروز فقط با دستگاههای پیشرفته قابل فهم است.

در سوره طور آیه (38) : در مورد نردبانهای شنوایی انسان اشاره شده است ، مگر آنان را نردبانی است که با آن میشنوند پس شنونده باید دلیل قاطع و بر حق در مورد مخالفت خود بیآورد

 همانطور که در قرآن اشاره شده که قبل از این قابل فهم نبود و با پیشرفت علم قابل فهم و مشاهده شد در هلزون گوش ساختاری بنام نردبان دهلیزی ، نردبان میانی، نردبان صماخی وجود دارد که نردبان دهلیزی و میانی بوسیله غشاء راینسر و نردبان میانی صماخی از یکدیگر جدا شده اند و برای مشاهده با دستگاههای پیشرفته متوجه شکل نردبانی گوش میشویم.

 

در سوره الطارق آیه (4) : اشاره شده است که هرکس در درون خود نیروی پشتیبانی دارد

 که هم مربوط به روح میشود و هم مربوط به جسم

 در مورد جسم سیستم ایمنی بدن روزانه نزدیک به میلیونها عوامل بیماری زا که وارد بدن ما میشوند که هرکدام میتوانند منجر به بیماری در بدن ما شوند پشتیبانی از بدن میکنند، عوامل مختلفی در بدن ما دست به دست هم میدهند که بدن ما را در مقابل بیماری محافظت کنند ، از جمله گلبولهای سفید و غیره که بدن را در برابر بیماریهای عفونی محافظت میکنند و 5 درصد خون بدن را شامل میشوند ، گلبولهای سفید در مغز و استخوان توبیده میشوند و تعداد آنها در هر سانتی متر مکعب خون هفت هزار است و در گردش خون شرکت دارند.

در سوره هود آیه (56) : جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا موی پیشانی او را میگیرد ، همان پیشانی دروغگوی خطا پیشه را

، دانشمندان در یافته اند که قسمت پشت پیشانی جلوی مغز فعالیت زیادی را هنگام دروغ گفتن از خود انجام میدهد اشاره قرآن درمورد مرکز دروغگویی از قست جلویی مغز یکی از معجزات جدید قرآن است.

در سوره اعراب آیه(172) : هنگامی که پروردگار خالق ، از پشته آدمها، آنها را گرفت و آنها را برخود گواه ساخت که آیا من پروردگار شما هستم؟ همه گفتند گواهی میدهیم که تنها شما خالق ماهستید

 تا قرن 19 علم جنین شناسی بسیار در سطح ابتدایی قرار داشت ولی 1400 سال قبل قرآن به این مسئله اشاره کرده است که محل تولید آب در پشت کمر مرد و زن قرار دارد ، کسانیکه با آناتومی جنسی آشنایی دارند میدانند که در کیسه هایی در پشت کمر انسان عوامل ساخت جنین مخصوصا در مردها انجام میشود که از طریق لوله هایی به مثانه برده میشود و در آنجا ذخیره میشود، اسپرم ها ضمن عبور از این لوله ها نیز بارور شده و باعث خلقت و جنسیت جنین میشوند.

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 27 شهريور 1397 ساعت: 23:31

close
تبلیغات در اینترنت